Tel: 06 12 58 57 17
Email: info@stressvrijleven.today
Stressvrij leven, kan dat?Liever privé coaching ontstressen?Weer rust vinden in jezelf?Ontstress vandaag en herhaal het morgen

Stressvrij leven, kan dat?

Doe een (online) workshop ontstressen

Lees Meer

Liever privé coaching ontstressen?

Neem dan contact met mij op

Lees Meer

Weer rust vinden in jezelf?

Boek een les of workshop iRest yoga nidra

Lees Meer

Ontstress vandaag en herhaal het morgen

Doe een Workshop Ontstressen

Lees Meer

Kwaliteitsstandaard

1. De praktijkruimte

voldoet aan de eisen van mijn beroepsvereniging LVNT en mijn praktijk wordt minimaal eens per vijf jaar gevisiteerd. Eventuele noodzakelijke verbeteringen of veranderingen worden doorgevoerd.

2. Kennis en opleiding

Ik heb het kwaliteitskeurmerk Erkend kinesioloog® van de BvK en heb de volgende opleidingen gevolgd:

 • Basiscursus kinesiologie + kinesiologische verdieping bij Victor Backus (100 uur)
 • Zicht op Woordblind, Leefblind I + II 
 • Nederlandse School voor Kinesiologie 
 • PMA (Progressive Mental Alignment) in Florida, USA
 • Medische en psychosociale basiskennis volgens de Plato eindtermen 
 • Psych-K (Basic, Advanced, Professional’s course and Health and Wellness
 • Lovemethod Kernmodule, Live the Connection workshop Familie
 • Stressrelease I, II en III (en nog vele andere opleidingen)

3. Vertrouwen in de kinesioloog en de behandeling

Vertrouwen berust op twee uitgangspunten:

1. Vakkennis kinesiologie 

2. De relatie met elkaar. 

ad. 1 Vakkennis kinesiologie 

Ik werk volgens kinesiologische protocollen waarbij ik de volgende basisprincipes hanteer:

Via de kinesiologische spiertest vraag ik tijdens de sessie informatie op. De uitslag van de spiertest is altijd subjectief en situatie-afhankelijk. Daardoor is de spiertest geschikt om de individuele proces van een cliënt aan te sturen.  Ik neem de uitslag mee in de keuze van de behandeling. Echter, de spiertest is niet geschikt om een objectieve diagnose te stellen en kan om deze reden nooit een diagnose van de reguliere gezondheidszorg vervangen. 

De behandelprocedure bestaat uit de volgende stappen:

 • Stap 1. het gesprek met de cliënt over zijn behandelvraag; zijn doel.
 • Stap 2. het zoeken van de stressoren m.b.t. het gestelde doel; de onbalans opsporen via de spiertest;
 • Stap 3. het bewerken van deze onbalans met behulp van behandeltechnieken waar ik voor ben opgeleid;
 • Stap 4. het controleren van het effect van de behandeling via de spiertest;
 • Stap 5. het gesprek ter de afsluiting van de sessie.

Meer informatie over kinesiologie vindt u op de website: http://ki-net.nl/Kwaliteit

ad. 2 de relatie met elkaar

Binnen de kinesiologie is de relatie tussen kinesioloog en cliënt heel belangrijk. Ik schenk veel aandacht aan een goede communicatie. Om misverstanden te voorkomen verstrek ik ook vooraf weloverwogen informatie aan de cliënt en sluiten we, om de behandelvraag, het doel, de verwachtingen van de kinesiologische behandeling helder te hebben, een behandelovereenkomst. 

4. Openheid en vertrouwen

Voor mij is een sfeer van openheid en vertrouwen belangrijk om optimale resultaten te behalen. Om wensen duidelijk te krijgen. Ook om misverstanden en ontevredenheid te voorkomen. 

5. Verantwoordelijkheid van de cliënt

De basis van het kinesiologische werk is de gelijkwaardigheid tussen de kinesioloog en de cliënt. Het proces dat door kinesiologie wordt aangestuurd is gebaseerd op de zelfverantwoording van de cliënt. De kinesioloog heeft als deskundige kennis van de kinesiologische behandeltechnieken.  De cliënt houdt altijd de verantwoordelijkheid over zijn proces. Voor de kwaliteit van mijn therapeutisch handelen ben ik als kinesioloog verantwoordelijk, maar voor de toepassing van de kinesiologische behandeling is de cliënt verantwoordelijk.