Tel: 06 12 58 57 17
Email: info@stressvrijleven.today
Stressvrij leven, kan dat?Weer in balans komen?Mijn lichaam zelfhelend?

Stressvrij leven, kan dat?

Praktijk voor Kinesiologie en Bewustwording kunt u daarbij helpen.

Lees Meer

Weer in balans komen?

PSYCH-K biedt hiervoor een krachtige aanpak

Lees Meer

Mijn lichaam zelfhelend?

Kinesiologie heeft zich hierin bewezen

Lees Meer

Kwaliteitsstandaard

1. De praktijkruimte

voldoet aan de eisen van mijn beroepsvereniging LVNT en mijn praktijk wordt minimaal eens per vijf jaar gevisiteerd. Eventuele noodzakelijke verbeteringen of veranderingen worden doorgevoerd.

2. Kennis en opleiding

Ik heb het kwaliteitskeurmerk Erkend kinesioloog® van de BvK en heb de volgende opleidingen gevolgd:

 • Basiscursus kinesiologie + kinesiologische verdieping bij Victor Backus (100 uur)
 • Zicht op Woordblind, Leefblind I + II 
 • Nederlandse School voor Kinesiologie 
 • PMA (Progressive Mental Alignment) in Florida, USA
 • Medische en psychosociale basiskennis volgens de Plato eindtermen 
 • Psych-K (Basic, Advanced, Professional’s course and Health and Wellness
 • Lovemethod Kernmodule, Live the Connection workshop Familie
 • Stressrelease I, II en III (en nog vele andere opleidingen)

3. Vertrouwen in de kinesioloog en de behandeling

Vertrouwen berust op twee uitgangspunten:

1. Vakkennis kinesiologie 

2. De relatie met elkaar. 

ad. 1 Vakkennis kinesiologie 

Ik werk volgens kinesiologische protocollen waarbij ik de volgende basisprincipes hanteer:

Via de kinesiologische spiertest vraag ik tijdens de sessie informatie op. De uitslag van de spiertest is altijd subjectief en situatie-afhankelijk. Daardoor is de spiertest geschikt om de individuele proces van een cliënt aan te sturen.  Ik neem de uitslag mee in de keuze van de behandeling. Echter, de spiertest is niet geschikt om een objectieve diagnose te stellen en kan om deze reden nooit een diagnose van de reguliere gezondheidszorg vervangen. 

De behandelprocedure bestaat uit de volgende stappen:

 • Stap 1. het gesprek met de cliënt over zijn behandelvraag; zijn doel.
 • Stap 2. het zoeken van de stressoren m.b.t. het gestelde doel; de onbalans opsporen via de spiertest;
 • Stap 3. het bewerken van deze onbalans met behulp van behandeltechnieken waar ik voor ben opgeleid;
 • Stap 4. het controleren van het effect van de behandeling via de spiertest;
 • Stap 5. het gesprek ter de afsluiting van de sessie.

Meer informatie over kinesiologie vindt u op de website: http://ki-net.nl/Kwaliteit

ad. 2 de relatie met elkaar

Binnen de kinesiologie is de relatie tussen kinesioloog en cliënt heel belangrijk. Ik schenk veel aandacht aan een goede communicatie. Om misverstanden te voorkomen verstrek ik ook vooraf weloverwogen informatie aan de cliënt en sluiten we, om de behandelvraag, het doel, de verwachtingen van de kinesiologische behandeling helder te hebben, een behandelovereenkomst. 

4. Openheid en vertrouwen

Voor mij is een sfeer van openheid en vertrouwen belangrijk om optimale resultaten te behalen. Om wensen duidelijk te krijgen. Ook om misverstanden en ontevredenheid te voorkomen. 

5. Verantwoordelijkheid van de cliënt

De basis van het kinesiologische werk is de gelijkwaardigheid tussen de kinesioloog en de cliënt. Het proces dat door kinesiologie wordt aangestuurd is gebaseerd op de zelfverantwoording van de cliënt. De kinesioloog heeft als deskundige kennis van de kinesiologische behandeltechnieken.  De cliënt houdt altijd de verantwoordelijkheid over zijn proces. Voor de kwaliteit van mijn therapeutisch handelen ben ik als kinesioloog verantwoordelijk, maar voor de toepassing van de kinesiologische behandeling is de cliënt verantwoordelijk.

Aanpak Stress

Om stress effectief te verminderen is er een tweeledige aanpak nodig: 1. Stress verminderen die er al is 2. Oorzaken stress ontdekken en oplossen Stress verminderen die er al is…

Lees Meer
PSYCH-K®

PSYCH-K® is een methode die is ontwikkeld door Rob Williams, een Amerikaanse psycho-therapeut en staat voor Psychological Kinesiology. Het is een methode waarbij psychische problemen worden aangepakt met behulp van…

Lees Meer
Kinesiologie

Kinesiologie betekent letterlijk “bewegingsleer”. Het is een methode die de mens in zijn totaliteit benadert. Door middel van spiertesten, waarbij de kinesioloog zachte druk op verschillende spieren uitoefent, worden onbalansen…

Lees Meer
Bloesemremedies

Bloesemremedies zijn energetische remedies, die gemaakt worden van de bloesems van wilde of biologisch geteelde planten, bomen of struiken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de levensenergie van de plant, boom…

Lees Meer
Over mij

Mijn naam is Jacqueline de Vries en ik ben sinds 2009 als erkend kinesioloog werkzaam in mijn eigen praktijk voor Kinesiologie en Bewustwording. Tijdens deze jaren heb ik ervaren dat…

Lees Meer